QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Quang Minh (QME)

Địa chỉ: 17/1 Đường D15A, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3728 3466/65          Fax: 028 3728 2834

Email: info@qme.vn                         Website: http://www.qme.vn

 

Thông tin liên hệ trực tiếp:

 Lĩnh vực Thương hiệu Trợ lý Trưởng phòng
Hydraulics Division Bosch Rexroth - Đức
Ms.Nguyễn Thị Hiếu
   Tel:  0903 838 291
     Email: hieu.nt@qme.vn
Mr.Nguyễn Văn Tuấn
 Tel:   0903 389 000
    Email: tuan.nv@qme.vn
Hawe - Đức
Aventics - Đức
Hydac - Đức
Ms. Phạm Quỳnh Dung
   Tel:     0903 712 186
      Email: dung.pq@qme.vn
Vitillo - Ý
Mr. Phạm Văn Quang
 Tel:   0903 868 469
   Email: quang.pv@qme.vn
S-lok - Hàn Quốc
Transmissions Division Timken - Mỹ
Ms.Nguyễn Thị Thảo
Tel:   0903 795 786
Email: thao.nt@qme.vn
Mr. Lê Minh Long
Tel:   0908 023 640
Email: long.lm@qme.vn
Krohne - Đức